FURESØ REUMATOLOGERNE | GAMMELGÅRDSVEJ 10  |  3520 FARUM

FORSIDEN
 • FIND OS
 • FINN JOHANNSEN
 • LARS OTTO OLSEN
 • SANNE TOFTGAARD
 • SENGÜL SEVEN
 • TRÆNINGSCENTER

  TRÆNING

 • Træning er sygdomsforebyggende
 • Kom godt i gang med træningen
 • Elastiktræning af skulder/arm
 • Elastiktræning af bækken/ben
 • Balancetræning
 • Balancebold
 • Stavgang
 • Strækøvelser
 • Træn selv med en App
 • LINK til træningsøvelser

  GIGTSYGDOMME

  Definition og behandling
 • Slidgigt
 • Leddegigt
 • Medicininfo

  HJÆLP TIL SELVHJÆLP

  Hvad kan du selv gøre ved skader
 • Muskelskade
 • Ledbåndsskade
 • Whip-lash skade
 • Tapening
 • Hælsenebetændelse
 • Tennisalbue
 • Knæskallens smertesyndrom
 • Indklemningssyndrom i skulderen
 • Træning for ryggen
 • Træn selv med en App
 • LINK til træningsøvelser

  BØGER TIL SALG

  Bøger skrevet af lægerne
 • Løbeskader fra A-Z
 • Fagbøger
 • Alt om Løb - E bog
 • Børnebøger

  INFORMATION TIL BEHANDLERE

  Vejledninger til læger og fysioterapeuter
 • Vejledning i test og behandlinger
 • Idrætsskader 2012
 • Ondt i ryggen 2012
 • Generelt om behandlinger af skader
 • Undersøgelsesstrategi ved smerter
 • Injektion af binyrebarkhormon

  AKUPUNKTUR

 • Hvordan vi bruger akupunktur

  Links

  Nyttige links
 • Gigtforeningen
 • Min Medicin
 • Reum-standard
 • Sundhed.dk
 • Ventetider
 • Utilsigtet hændelse
 • Injurymap, en trænings App
 • LINK til træningsøvelser

  Tilsynsrapport

  Tilsynsrapport fra sundhedsstyrrelsen 2014
 • Tilsynsrapport 2014

  Behandling af Data

 • Databehandling


 • Injektion af binyrebarkhormon


  Indikation
  Glukokortikoider har antiinflammatorisk effekt og er indiceret ved en uhensigtsmæssig stor eller protraheret inflammatorisk proces i et led. Dette ses hyppigst ved inflammatoriske reumatiske sygdomme (reumatoid artritis), hvor den inflammatoriske proces i leddets slimhinde (synovia) fører til bruskødelæggelse og knogleerosioner, og dermed ødelagte led.
  Et nyere dansk multicenterstudie har dokumenteret, at aggressiv injektion af glukokortikoid i alle hævede led (op til 4 ml hver anden uge) giver hurtig, effektiv og langvarig inflammatorisk kontrol hos patienter med aktiv leddegigt. Studiet dokumenterer også, at injektionsbehandlingen er veltolereret med få bivirkninger.
  Injektion af glukokortikoider er ligeledes indiceret ved aktiv synovitis i et eller flere led ved psoriasisartritis, enteroartritis, reaktiv artritis og krystalsynovitis (arthritis urica eller pyrofosfatartritis) samt juvenil kronisk artritis.
  Bursitis, tendinopati, myalgi (tenderpoints/triggerpoints) og nerveirritation kan også indicere glukokortikoidinjektion, oftest kombineret med lokalanalgetika. Ved injektion omkring nerver kan lokalanalgetika undlades, for at undgå at fremprovokere patientens symptomer.
  Et led kan hæve op og blive inflammeret ved overbelastning eller traumer. Årsagen er ofte en vævsskade på brusk, ledkapsel, ligamenter, menisk/ledlæber, som skal behandles særskilt, men ved protraheret inflammation eller inflammation uden anden vævsskade end traumatisk synovit, er injektion af glukokortikoider indiceret. Overbelastningsskader er dog primært lokaliseret extraartikulært svarende til sener og slimsække, hvor glukokortikoidinjektion ofte er indiceret som et led i den aktive aflastning med stimulerende træning af den skadede struktur.

  Kontraindikationer
  Absolut kontraindikation: Infektion i leddet må ikke behandles med injektion af glukokortikoider, da det svækker immunresponsen overfor infektionen, og kan resultere i hastigt progredierende ledødelæggelse. Ved mistanke om infektion undlades injektion.
  Ligeledes bør man undlade at injicere, hvis der er infektion på huden omkring det påtænkte indstikssted.
  Kendt overfølsomhed over for glukokortikoider er også en absolut kontraindikation.
  Relativ kontraindikation: Det kræver særlig opmærksomhed at injicere glukokortikoider i patienter med diabetes, hypertension, hjerteinsufficiens, bipolar lidelse og hos patienter i AK-behandling.

  Teknik
  Intraartikulære injektioner skal gives med steril teknik. I almindelig daglig praksis kan du godt undlade steril afdækning og sterile handsker og nøjes med ”no touch” teknik, hvor du spritter injektionsstedet af 2 gange i spiraler indefra og udefter. Huden skal tørre mellem afspritningerne og før du injicerer. Du kan evt. markere injektionsstedet med kanylehætten inden afspritning. Fiksér det led, du vil injicere, med den ene hånd med fingre placeret på udvalgte punkter som guide til indstikssted og injektion. Hvis du har adgang til en UL scanner, bør du give injektionen ultralydsvejledt, for at øge præcisionen.
  Væske- og steroidmængden afpasses efter lokaliteten. Se de følgende vejledninger til injektion i de enkelte led.
  Du bør undgå at injicere glukokortikoider i subcutis, da det vil medføre fedtatrofi, depigmentering og evt. sårdannelse. Vær derfor opmærksom på, at der ikke må komme en subcutan tumor i huden i forbindelse med injektionen. For at undgå at glukokortikoidet siver tilbage gennem stikkanalen og ud i subcutis, kan du med fordel parallelforskyde huden inden indstikket, da stikkanalen så vil lukke sig, når nålen fjernes. En anden metode til at lukke stikkanalen er at aspirere, når du fjerner nålen.
  Du bør heller ikke injicere i kollagent væv (eksempelvis sener, ligamenter) eller brusk, da det kan medføre vævsødelæggelse. Dette kan undgås ved korrekt teknik. Vær også opmærksom på, at stemplet skal kunne trykkes ind uden modstand og uden smerter.
  Hvis der er ansamling i et led, bør du aspirere det først, da det øger glukokortikoidets virkningsvarighed.
  Patienten bør hvile 1-2 dage efter injektionen for at undgå, at glukokortikoidet bliver skyllet rundt i hele organismen, så den tilsigtede virkning mindskes.